Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ!


Η παράκτια ζώνη της Νάξου αντικείμενο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών!Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την δραστήρια ομάδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Νίκης Ευελπίδου από το Τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στις 13/05/14-19/05/14 θα πραγματοποιήσει παράκτια γεωλογική έρευνα στην Νάξο. Στα πλαίσια της έρευνας, θα μελετηθούν συστηματικά γεωμορφολογικοί δείκτες θαλάσσιας στάθμης που εντοπίζονται στις παραλίες του νησιού, στους οποίους έχουν αποτυπωθεί ενδείξεις μεταβολών στάθμης θάλασσας.

Στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η μελέτη της παλαιογεωγραφίας του νησιού και των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας που σχετίζονται τόσο με την παγκόσμια μεταβολή στάθμης θάλασσας λόγω κλιματικών αλλαγών (ευστατικές κινήσεις), όσο και με την τεκτονική που έχει επηρεάσει την περιοχή τα τελευταία 10.000 χρόνια.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Aix Marseille, στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Ελλάδα – Γαλλία (emerchancy.geol.uoa.gr), που έχει ως στόχο την μελέτη των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης στις κεντρικές Κυκλάδες.

Δίπλα στην ερευνητική ομάδα και στηρίζοντας τις δράσεις της, βρίσκεται, όπως πάντα, η Ένωση Ξενοδόχων Νάξου, αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίησή της σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και ο πάντα ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον κ. Γιάννης Κοντόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: