Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου για διευθέτηση δικαιώματος χρήσης νερού

Όσοι εκ των καλλιεργητών, έχουν δικαίωμα χρήσης νερού από ποτάμια (δέματα), πηγές ή άλλα
δημοτικά ή δημόσια νερά σε όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν άμεσα αντίγραφο του συμβολαίου από το οποίο αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης του νερού.
Η παράδοση των εγγράφων θα γίνεται στο δημαρχείο ( πρωινές ώρες), προκειμένου ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εγγραφεί το σημείο στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψιών και στη συνέχεια να χορηγηθεί Άδεια Χρήσης του νερού.
Τηλ. επικοινωνίας :2285360110
Ο Δήμαρχος
καα
Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Δεν υπάρχουν σχόλια: