Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Κυκλοφόρησε το τεύχος 45, Γενάρης-Μάρτης 2015 του περιοδικού Φλέα


το τεύχος 45, Γενάρης-Μάρτης 2015 του περιοδικού Φλέα εκδόθηκε και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (σε μορφή .pdf).

Σημείωμα σύνταξης

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΞΟΥ ΑΡΣόΣ π. ΦΛΕΑ 2015Ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου ΑΡΣόΣ ευχαριστεί τους ερευνητές, τους μελετητές, τους ιστορικούς που με τη συμμετοχή τους, την επιστημονική συγκρότηση και συνεισφορά τους συνετέλεσαν ώστε η “Συνάντηση στη Νάξο” να
διαμορφώνεται ως “Συνάντηση” τους σ’ αυτή την νησιωτική γωνιά του Αιγαίου, ήδη από τα πρώτα βήματά της. Ευχαριστίες οφείλει σε όλους όσοι βοήθησαν και συμμετείχαν στην διοργάνωση και στην πραγματοποίηση της “Συνάντησης στη Νάξο” κι ιδιαί- τερα στην κ. Αναστασία Περιστεράκη, στην κ. Δέσποινα Κίτινη, στην κ. Ανθή Πε- ριστεράκη-Βερυκόκκου, στον κ. Λευτέρη Βερύκοκκο, στον κ. Ιωάννη Μπαλτογιάννη, στην Blue Star Ferries.
Το 2015 ελπίζουμε να είναι μια γόνιμη εποχή για τα πολιτισμικά αγαθά του τόπου μας, της Νάξου: από τη μεριά μας ενεργούμε ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.
Στερούμεθα οικονομικών δυνατοτήτων! Δεν διαθέτουμε οικονομικές δυνατότητες ούτε πολιτικές και κοινωνικές διασυνδέσεις, τις “χρήσιμες”, που θα μας εξασφάλιζαν την άνεση ώστε να μπορούμε να ζούμε και να κινούμεθα ανάλογα με τις δυνατότητές μας! Δεν έχουμε “μέσον”!!! Ωστόσο το 2015 οφείλουμε να προχωρήσουμε με τρόπο τέτοιο που να αναδιαρθρώνει τον Ιστορικό Όμιλο!
Δεν έχουμε τα “μέσα”! Το “έλλειμμα αυτό δεν μας εμπόδισε, ως τοπικό πολιτιστι- κό οργανισμό, να έχουμε συνεχή και αδιάσπαστη δεκαετή (10ετή) πολιτισμική δραστη- ριότητα που δεν έχει το προηγούμενό της στο απώτερο, στο πρόσφατο παρελθόν αλ- λά και στο παρόν στην τοπική νησιωτική Ναξιακή κοινωνία. Κι αυτό οφείλουν να το “δουν”, να σταματήσουν να υποκρίνονται και να κωφεύουν και τελικά να το αποδεχτούν –είναι ώρα! επιτέλους!– όλοι εκείνοι που αποτελούν την δημόσια σφαίρα στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό καθώς και οι νομείς πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στη νησιωτική μικροκοινωνία μας.
Σας ευχόμαστε να περνάτε ευφρόσυνα και να είναι το 2015 ειρηνικό και δημιουργικό για την Νάξο!
Κωνσταντίνος Αντ. Κατσουρός
ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΞΟΥ «ΑΡΣόΣ»


5

7


8


910

Δεν υπάρχουν σχόλια: