Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου

Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου, συνεδριάζει την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014    το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη και θα ξεκινήσει στις 11:00 πμ  ενω θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :
1) Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για εκτέλεση του έργου΄΄ ΄΄Η/Μ εγκαταστάσεις
παραλιακής λιμενικής ζώνης ΜΕΡΣΙΝΙ Σχοινούσας΄΄
2) Διάθεση πίστωσης για έναρξη διαδικασιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος εσόδων-δαπανών του Φορέα.
3) Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας σύνταξης φακέλου για την εκπόνηση της μελέτης ΄΄ Μελέτη πλαισίου έργων Ανάπτυξης (MASTER PLAN) λιμένα Νάξου>>
4) Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών οικον. έτους 2014.
Η συζήτηση των θεμάτων της παρούσης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2014 και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου του ηλεκτροφωτισμού λιμένα Σχοινούσας , για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου να εκπονηθεί τo MASTER PLAN του λιμένος Νάξου καθώς και για την τήρηση διπλογραφικού .
O Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης

Δεν υπάρχουν σχόλια: