Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Η Χώρα έχει την προεδρίνα της ... για το καλοκαίρι

Ανδριανή Ξενάκη.. είμαι παρούσα και απαιτώ την εφαρμογή του νόμου
Μετά την δημοσίευση του Νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α93), όπου διά του άρθρου 2 ρυθμίστηκε νομοθετικά διαφοροτρόπως η διαδικασία ανάδειξης των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων θεωρώ ότι καθίσταται σαφές και αναντίρρητο το ποιος είναι σήμερα ο νόμιμος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος Χώρας Νάξου.
Έπειτα από την ως άνω εξέλιξη θεωρώ ότι έπαυσαν να ισχύουν οι ενστάσεις, που είχα διατυπώσει όταν εκλήθην να αναλάβω την προεδρία της ανωτέρω Δημοτικής Κοινότητος, το παρελθόντα Ιούνιο, δηλαδή το ποιος είναι νόμιμος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος.
Συνεπώς και επειδή πλέον ο νέος Νόμος θέτει οριστικό τέλος σ’ αυτή την πολύμηνη ανωμαλία που ταλαιπωρεί ακόμη τους συνδημότες μας και ενέχει τον κίνδυνο προκλήσεως ακυροτήτων στις αποφάσεις ενός τόσο σοβαρού οργάνου,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ :

α) Είμαι η νόμιμη πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος Χώρας Νάξου.

β) Προτίθεμαι να ασκήσω τα σχετικά καθήκοντα.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ :

Να απέχετε πλέον από την άσκηση των καθηκόντων προέδρου της ανωτέρω Δημοτικής Κοινότητος.

Νάξος 30-04-2014
Ανδριανή Ξενάκη

Την παραπάνω επιστολή η κ. Ξενάκη έστειλε
Προς
κ. Ευθύμιο Μαυρογιάννη
Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
Χώρας Νάξου

Κοινοποίηση

1. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Γεν. Γρ. Αποκε/νης Διοίκησης Αιγαίου
3. Γεν. Γρ. Υπουργείου Εσωτερικών:
4. Τμήμα ΟΤΑ Υπουργείου Εσωτερικών

http://oanemomylos.blogspot.gr/2014/05/blog-post_9553.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: