Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία Α/θμειας και Β/θμειας εκπαίδευσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για 2 ακόμη ημέρες

Σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του Δημάρχου κ. Μαν. Μαργαρίτη θα παραμένουν κλειστά τα σχολεία Α/θμειας και Β/θμειας εκπαίδευσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για 2 ακόμη ημέρες (Πέμπτη και Πρασκευή 8 και 9/1/2015) λόγω "των έκτακτων καιρικών συνθηκών και της συνεχιζόμενης έντονης χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην περιφέρεια του Δήμου" όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύουμε
Αρ.Απόφ.:9 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.       Την εγκύκλιο 6785/24-10-2014 / Γ.Γ.Π.Π.
3.       Το νόμο 3013/2002 όπως ισχυεί.
4.       Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών και της συνεχιζόμενης έντονης χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην περιφέρεια του Δήμου.
5.       Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και δασκάλων, σε όλα τα σχολεία του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την μη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2015 εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπειών τους στο Δήμο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: