Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (1η/2015)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  (Δημαρχείο) στις 16 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Αιτήσεις χορήγησης - ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.
  2. Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων.
  3. Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: